Để sử dụng tính năng này anh em vào Sub - 1

  • - Chọn skill cần cắm
  • - Mua đồ Mana và máu tích trữ
  • - Gõ lệnh /autoreset hay /autoresetvip
  • - Sau khi ra bãi quái và kích hoạt tính năng, bạn sẽ bị disconnect khỏi game. Dùng tài khoản khác vào game kiểm tra lại xem kích hoạt thành công không


Lưu ý sau khi max reset bạn sẽ về làng, Bạn cần train điểm Master mà không bị về làng?
vì vậy muốn không bị thì bạn hủy lệnh autoreset bằng cách sau:

  • - Gõ lại lệnh cũ 1 lần nữa
  • - hoặc Thay đổi nhân vật
  • - hoặc Thoát game vào lại


Ảnh hướng dẫn:Clip hướng dẫn:

View more latest threads same category: