Cách ủy thác bằng lệnh Sub 1

Các bạn vào game server 1 đứng ở các tạo độ sau:  • - Phải đứng trong làng Lorencia ( 95 < Tọa độ X < 175 === 90 < Tọa độ Y < 165 ).
  • - Hoặc làng Noria ( 165 < Tọa độ X < 205 === 85 < Tọa độ Y < 130 ).<br>


Sau đó các bạn gõ lệnh : /uythac


Quá trình sau khi gõ lệnh xong, các bạn disconnect khỏi game, vậy là ủy thác hoàn thành


Cách tính:  • - 5 phút nhận 5 điểm
  • - Các bạn ủy thác xong thì lên web coi lên điểm không, nếu không thì thay đổi tọa độ

Lưu ý:  • - BQT không hỗ trợ các vấn đề ủy thác, mọi câu hỏi đều từ chối hỗ trợ

View more latest threads same category: