Cách chơi & tăng điểm, build đồ cho Class - Chúa Tể

Chúa Tể
II: Ưu điểm và nhược điểm của Class
Ưu Điểm:
class có khả năng công thủ rất tốt . có thể săn bos cực nhanh
ban đầu có quạ tinh sẽ giúp DL là class trai quái hoàn hảo nhất và pk tốt nhất


Nhược điểm:
ko sử dụng được skill bóng ma trong blood +devil vip
đồ phải + từ 11 >13 mới thật sự mạnh

III: Khả năng PVP từng class
- khi đánh với class ít máu thì nên dồn dame nhanh để kết thúc đối thủ
- lượng thủ của DL hạn chế khi hết bình SD nên cần sử dụng dame để giết đối thủ trước
1 số ví dụ :

DL VS EF > DL agi cao và máu cao
DL VS SUM > DL Dame cao để giết sum trước str 6k agi 8k ene 2k Full vit
DL VS MG > Dame và Máu ưu tiên cao str 8k agi5k ene 2k Full vit ( có thể giảm ene +str + vào máu tránh MG combo)
DL VS DW > Dame và máu chủ đạo Str 7k>8k agi 4>5k ene 1>2k Full máu ( có thể nâng máu cao thêm )
DL VS RF > với RF ảo ảnh DL sẽ tăng Agi Máu . str 3>4k agi 8>12k ene 1>2k full vit
với RF vật ngã DL tăng full dame str 10k agi 7k ene 2k full vit
DL VS DK > full dame để kết thúc DK tránh bị fan dame str 8>12k agi 5>7k ene 1>2k full vit
2: DL Agi máu hoặc DL dame
- DL agi máu : str 2>3k agi 6>8k ene 1>2k Full máu ( DL này đi tank phá . kss dame cuối rất tôt)
- DL Dame chuyên pk team đấu trường : str 5>8k agi 6>8k> ene2k > full máu ( nâng giảm máu tùy ae)
- DL Chuyên kss bos : str 6k agi10k ene 2k full vít ( có thể nâng agi để ks cho lẹ hơn skill bóng ma)

IV: Cách Phối đồ cho class DL
- sử dụng dòng 4% giảm sát thương kèm 1 khiên 5 phản đòn hoặc 1 ring 5 phản đòn
- sử dụng item 2 op 4% gst và 5% fan đòn
- sử dụng item 2 op 4% gst và 10% né tránh ( tác dụng né tránh khi pvp nhé ae )
- DL cần gia cường đồ tối thiểu phải+ 11 trở lên và vũ khí thì phải+13 để có bỏ qua SD khi solo với class khác
- khi đồ +13 có thể kết hợp gia cường thêm dòng ( Tỉ Lệ SD+5) có tạc dụng hấp thụ sát thương của địch vào SD làm miss và mất 1 2 3 máu
I - Cách tăng master khi các mốc điểm
50 >
Tăng phục thủ và phục hồi mana . hp và bình tím khi đi train ban đầu cho DL100>
tăng Dame vũ khí + tăng hồi máu khi giết quái + tăng dame luck chí mang + tăng dame x2 và Manalots
150 >
tăng thủ khi sử dụng ngựa + tăng dame + tăng máu + tăng dame skill hỏa âm
về sau các bạn có nhiều điểm hơn sẽ công max các cột với chỉ số 20 điểmChi tiết các skill master có tác dụng cho DL
A: Bảng quyết đoán
1: tăng độ bền vật phẩm ( tránh hỏng vũ khí gây mất dame)
2: tăng phòng thủ bản thân khi đi train và solo
3: tăng lượng SD bản thân + thêm ( rất quan trọng cho DL)
4 : hồi mana ( cái này rất cần vì DL tăng ít mana. và khi buff manasell sẽ bị hấp thụ làm hết mana ko ra được skill)
5: kháng độc ( tác dụng rất ít )
6: tăng độ bền của nhẫn ( tác dụng khi đi nhặt nhẫn phép từ phù thủy làm lâu hỏng nhẫn )
7: hồi phục SD ( quan trọng cho DL vì cần hồi sd trong quá trình solo pk )
8: hồi máu ( quan trọng. giúp trong quá trình uống máu được hồi nhanh hơn )
9: kháng sét ( tác dụng rất ít )
10: tăng thủ ( quan trọng vì thủ tăng lên rất cao )
11: hồi AGI ( hồi bình tím cho DL rất cần thiết tăng ở mốc 5 tới 10 điểm tùy ae )
12: kháng băng ( tác dụng rất ít )
13: giảm hao mòn pét ( giảm hao mòn cho ngựa. quạ tinh sói . cái này về sau ae nên tăng để train +20)
14: tăng tỉ lẹ phòng thủ thành công ( tức khi đi treo quái đánh mis và khi solo pk cũng có tác dụng miss skill đối phương)
15: tăng phòng thủ khi mặc đủ key đồ ( có tác dụng )
16: phản hồi sát thương khi nhận phải ( cái này bên mình sửa thành hấp thụ sát thương nhé vì fan hồi bị lỗi )
17 +19 +20 +22 ( mấy cái này không tác dụng)
18 + 21 : tăng dame và thủ cho wing 3 ( rất quan trọng )

B : Bảng Chính Nghĩa
1:tăng tỉ lệ tấn công ( có tác dụng )
2+8 : tăng dame xích, gây choáng đối thủ ( số 8 cần tăng max để khi solo đóng băng địch trong 3s)
3: (skill này k cần tăng)
4: Tăng phòng thủ chiến mã ( rất quan trọng )
5+9 +12 : tăng dame buff chí mạng DL ( dành cho DL buff dame hỗ trợ lên dame luck rất to )
6 +10 : kĩ năng tăng dame dậm ngữa ( tác dụng rất ít vì skill này delay cao )
7 : tăng dame cho DL ( rât quan trọng )
11 : tăng lượng máu cố định ( +700 máu rất cần thiết khi ban đầu nhé ae )
13: tăng dame và độ rộng skill hỏa âm ( rất tốt trong việc đi train )
14 +15 : 2 cái này không tác dụng

C : Bảng Chinh Phục
1: tăng tỉ lệ tấn công pvp ( tác dụng khi solo )
2 +5 +6+9 +13+14 +17 +20 +24 : có tác dụng với quạ tinh ( ae sử dụng qua pk rất tốt nhé. quạ bên mình fix cực chuẩn )
3 +7 : 2 skill này tăng dame cho DL cầm trượng ( chỉ cầm trượng mới tăng dame )
4 +8 : tăng phòng thủ khi DL đeo khiên và né tránh khi train và solo ( rất quan trọng vì nó tăng thủ cao kèm miss )
10: giảm tiêu hao mana khi sử dụng skill ( cái này ban đầu ae có thể tăng để đỡ tốn mana và treo lâu được)
11: hồi phục SD khi giết quái ( rất tốt khi pvp kết hợp ở bãi quái đông giết quái để hồi bình SD )
12: giết quái hồi máu cho mình ( nên sử dụng lúc ban đầu cho DL)
15+19 : tăng dame ( 2 skill này tăng dame rất cao ae nhớ tăng max )
16 : hồi mana khi giết quái ( không quan trọng )
18: tăng tỉ lệ xuất hiện dame luck ( rất quan trọng )
21: tăng tỉ lệ xuất hiện dame xanh lá cây ( rất quan trọng)
22: hồi phục hoàn toàn mana ( tốt khi đi pvp mà sử dụng mns của DW + MG )
23: hồi phục hoàn toàn máu ( rất quan trọng. khi DL chịu hít càng nhiều khả năng hồi máu càng nhiều)
25: tăng tỉ lệ x2 dame ( rất quan trọng vì nó giúp DL train lẹ và pk có x2 dame)
26: hồi phục hoàn toàn SD ( rất quan trọng. DL thủ cao sống dai là phải nhờ bình SD này)
27: tăng tỉ lệ xuất hiện dame manalot ( quan trọng khi pvp loại bỏ thủ đối phương )

View more latest threads same category: