Nói nôm na đây là 1 class đi theo tính phép thuật - Dame phép

Tăng điểm chủ yếu là Năng lượng
Nhân vật cấp 1 tên : Phù Thủy
Nhân vật cấp 2 tên : Pháp Sư
Nhân vật cấp 3 tên : Thiên Sứ


Nhiệm vụ cần làm
- Nhiệm vụ cấp 2
- Nhiệm vụ 220
- Nhiệm vụ cấp 3
Cách làm nhiệm vụ: http://duphong.net/huongdan1/CoBan/7...123/index.html


Clip hướng dẫn sơ qua cách chơi Chủng tộc phù thủy:
Các bạn có thể google.com.vn để học hỏi thêm nha

View more latest threads same category: