xử lý lỗi nếu không vào được game
1. Xóa phần mềm diệt vi rút đi tránh xung đột.
2. Reset máy tính
3. Giải nén Mu

Với phần mềm win 10 thì
1. Với win 10 tắt diệt vi rút Defender ở đây:
2. Reset máy tính
3. Sau đó giải nén lại MU

View more latest threads same category: