→ Bước 1: Reset Max auto in game
→ Bước 2: Bạn sử dụng Reset đua top để được thêm Điểm ủy thác Hoặc tham gia Ủy thác Online
→ Bước 3: Sử dụng Reset ủy thác
:
- Nếu bạn tham gia vào quá trình Đua top 7 ngày và Đua top Danh vọng thì bạn nên sử dụng Reset đua top trên web.
- Sử reset đua top để lấy lại toàn bộ point nếu bị mất hay thiếu.

View more latest threads same category: