Các bạn đăng nhập quản lý tài khoản id. -> Tính năng -> Mua vip Server
Là vào được server 3
BQT mu xin kính báo!

View more latest threads same category: