Cách chơi & tăng điểm, build đồ cho Class - Thiết Binh

Mẹo Chơi RF cho người mới
1: RF là class đa dạng về lối chơi tăng point và pk. người chơi có thể tùy biến thành...