Đổi DNS trên Windows 10 trong Control PanelBên cạnh cách thay đổi DNS ở trên thì bạn cũng có thể sử dụng Control Panel để thay đổi DNS. ...