Cách chơi & tăng điểm, build đồ cho Class - Đấu Sĩ

Mẹo Chơi Class MG cho ae chưa biết
- Kết hợp skill bắn băng và chém lửa có xuất hiện dame 5 hít của chém lừa giảm...